Tulumba

    Tulumbamızın kuyusu 1956 yılında Devlet Su işleri tarafından kazıldı. Binası ise köylümüz tarafından inşa edildi. İlk yapımı esnasında temeli daire şeklinde atıldı. Ancak Kamil BAYRAKDAR daha düzgün bir işçilik yapılmasını isteyerek şu anki şekliyle yapılmasını sağladı. Tulumbanın suyu 56 metreden çıkmaktadır. Hatta kazı esnasında kayaya denk geliniyor ve bu kaya zor aşılıyor. Yapılan çalışmalar neticelenince inanılmaz lezzetli bir su kanalına denk geliniyor. O tarihlerde evinde su kuyusu bulunanlar bile suyu lezzetli olduğu için içme suyu olarak tulumba suyunu kullanıyor.

Çopuk

 

   Mısır topraklarının Osmanlının elinden çıkmasıyla Mısırlı Prens ve Devlet adamı Abbas Halim Paşa Mısır’ı terkeder ve İstanbul’a gelir. Abbas Halim Paşanın 3 kızı ve bir oğlu var. Oğlu Çerkez bir kızla evlenir ve bu evlilikten 3 çocuğu olur.

Kıravdanla Biz

   Çopuk arazisini satın almamızla beraber, Kıravdan Köyü arazinin bir kısmı üzerinde hak iddia eder. O dönemde kır olan araziyi sürmeye başlar.

Meydan

   1941 harbinde havalanı yoktu. İstimlak için üç aşama belirlendi. 1. aşamada meydanın içi, 2. aşamada Toroman’a kadar olan kısım toplam 5700 dekar arazi istimlak edildi. 3. aşama ise Güllüce köyünü, Aksaklı köyünün yarısını, köyümüzün tamamını da içine alan arazinin istimlağı şeklinde öngörülmüş ama gerçekleşmemiştir.